Tłumacz automatyczny
 
Currency / Waluta
Promocje
Mini Koparka Berger Kraus BK800BSR z kompletnym osprzętem
Mini Koparka Berger Kraus BK800BSR z kompletnym osprzętem

39 237,00 zł

Cena regularna: 40 467,00 zł

Najniższa cena: 39 237,00 zł

31 900,00 zł

Cena regularna: 32 900,00 zł

Najniższa cena: 31 900,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK900AS skrętne ramie z łyżka 380mm
Mini Koparka Berger Kraus BK900AS skrętne ramie z łyżka 380mm

28 167,00 zł

Cena regularna: 33 087,00 zł

Najniższa cena: 30 627,00 zł

22 900,00 zł

Cena regularna: 26 900,00 zł

Najniższa cena: 24 900,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK1250ASR z kompletnym osprzętem
Mini Koparka Berger Kraus BK1250ASR z kompletnym osprzętem

58 302,00 zł

Cena regularna: 60 885,00 zł

Najniższa cena: 60 885,00 zł

47 400,00 zł

Cena regularna: 49 500,00 zł

Najniższa cena: 49 500,00 zł
Mini Koparka Berger Kraus BK800B z łyżka 380mm
Mini Koparka Berger Kraus BK800B z łyżka 380mm

26 937,00 zł

Cena regularna: 29 397,00 zł

Najniższa cena: 26 937,00 zł

21 900,00 zł

Cena regularna: 23 900,00 zł

Najniższa cena: 21 900,00 zł
szt.
Mini ładowarka gąsienicowa Skid Steer 323T Brigss & Stratton 23KM
Mini ładowarka gąsienicowa Skid Steer 323T Brigss & Stratton 23KM

53 997,00 zł

Cena regularna: 62 730,00 zł

Najniższa cena: 59 655,00 zł

43 900,00 zł

Cena regularna: 51 000,00 zł

Najniższa cena: 48 500,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK1300JSR z kompletnym osprzętem
Mini Koparka Berger Kraus BK1300JSR z kompletnym osprzętem

65 067,00 zł

Cena regularna: 69 864,00 zł

Najniższa cena: 69 864,00 zł

52 900,00 zł

Cena regularna: 56 800,00 zł

Najniższa cena: 56 800,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK1200ASR skrętne ramie regulowane gąsienice z łyżka 380mm
Mini Koparka Berger Kraus BK1200ASR skrętne ramie regulowane gąsienice z łyżka 380mm

50 307,00 zł

Cena regularna: 54 735,00 zł

Najniższa cena: 51 045,00 zł

40 900,00 zł

Cena regularna: 44 500,00 zł

Najniższa cena: 41 500,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK1250AS skrętne ramie z łyżka 380mm
Mini Koparka Berger Kraus BK1250AS skrętne ramie z łyżka 380mm

48 462,00 zł

Cena regularna: 53 505,00 zł

Najniższa cena: 51 045,00 zł

39 400,00 zł

Cena regularna: 43 500,00 zł

Najniższa cena: 41 500,00 zł
Mini Koparka Berger Kraus BK1300JSR silnik KUBOTA sterowanie JOYSTICK
Mini Koparka Berger Kraus BK1300JSR silnik KUBOTA sterowanie JOYSTICK

58 917,00 zł

Cena regularna: 63 714,00 zł

Najniższa cena: 63 714,00 zł

47 900,00 zł

Cena regularna: 51 800,00 zł

Najniższa cena: 51 800,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK1200ASR z kompletnym osprzętem skrętne ramie regulowane gąsienice KUBOTA
Mini Koparka Berger Kraus BK1200ASR z kompletnym osprzętem skrętne ramie regulowane gąsienice KUBOTA

56 457,00 zł

Cena regularna: 60 885,00 zł

Najniższa cena: 57 195,00 zł

45 900,00 zł

Cena regularna: 49 500,00 zł

Najniższa cena: 46 500,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK900AS skrętne ramie z kompletnym osprzętem
Mini Koparka Berger Kraus BK900AS skrętne ramie z kompletnym osprzętem

34 317,00 zł

Cena regularna: 36 777,00 zł

Najniższa cena: 36 777,00 zł

27 900,00 zł

Cena regularna: 29 900,00 zł

Najniższa cena: 29 900,00 zł
szt.
Mini Koparka Berger Kraus BK1200AS z kompletnym osprzętem skrętne ramie KUBOTA
Mini Koparka Berger Kraus BK1200AS z kompletnym osprzętem skrętne ramie KUBOTA

52 767,00 zł

Cena regularna: 57 195,00 zł

Najniższa cena: 55 227,00 zł

42 900,00 zł

Cena regularna: 46 500,00 zł

Najniższa cena: 44 900,00 zł
szt.
Obowiązek informacyjny

I. DANE ADMINISTRATORA

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Berger Kraus Kamil Rączy Spółka Jawna prowadząca działalność gospodarczą  z siedzibą w Rzeszowie (35-213), ul. Dębicka 95, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8133802984, REGON: 382377220, zwany dalej Berger Kraus.
 

II. JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:
  1. zgłoszenia reklamacji (za pomocą strony www.bergerkraus.pl);
  2. zakupów w sklepie internetowym (za pomocą strony www.bergerkraus.pl)
 2. Gromadzimy Twoje dane osobowe takie jak:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania, województwo);
  3. adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4. adres e-mail;
  5. numer telefonu;
  6. adres IP.
 3. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 

III. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY ZEBRANE DANE OSOBOWE?

 1. Dane osobowe, które nam podajesz przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  3. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować
 2. Będziemy także przetwarzać Twoje dane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Berger Kraus)
 

IV. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom działającym wyłącznie na nasze zlecenie takim jak: kurierzy, dostawcy usług informatycznych. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane organom ścigania, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.
 2. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 

V. PRZEZ JAKI OKRES CZASU BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane także przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług i roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi) do czasu ich przedawnienia.
 

VI. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. W związku z przetwarzaniem przez Berger Kraus Twoich danych osobowych masz następujące prawa:
 1. Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych.
 2. Prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane. Berger Kraus może odmówić usunięcia Twoich danych, jeśli naruszyłeś obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie Twoich danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez nas roszczeń od Ciebie).
 5. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).
 6. Cofnięcie jakiejkolwiek zgody udzielonej nam wcześniej w procesie bądź innej usługi możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną wysyłając swoją prośbę na podany adres e-mail: biuro@bergerkraus.pl, telefonicznie na numer: +48 609-907-000, bądź listownie na adres: ul. Dębicka 95a, 35-213 Rzeszów.
 7. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.
 

VII. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych adresowych może uniemożliwić zapis na szkolenie, a także świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną. Z tego powodu podanie podstawowych danych osobowych jest konieczne dla prawidłowej realizacji wyżej wskazanych usług.
 2. Niepodanie danych wymaganych w procesie reklamacji drogą elektroniczną uniemożliwi rejestrację twojego zgłoszenia reklamacyjnego i podjęcia dalszych czynności z tym związanych.
 

VIII. MECHANIZM COOKIES

 1. Używamy niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Berger Kraus na Twoim komputerze kiedy odwiedzasz nasz Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa z której korzystasz na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
 3. Wykorzystujemy Cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Ciebie w Sklepie i zapewnienia ciągłości Twojej sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:
  1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google AdWords, doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  3. zbierania opinii które są publikowane w zewnętrznym serwisie internetowym: opineo.pl (administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu)
 5. Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić samodzielnie i w każdym czasie w przeglądarce z której korzystasz w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies możesz znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz.
 

IX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
 2. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
 

X. ZNAKI HANDLOWE

 1. Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, teksty oraz inne materiały firm trzecich umieszczone w niniejszym Serwisie są wyłączną własnością ich indywidualnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, oraz za ich zgodą.
 

XI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie zdjęć oraz treści Serwisu jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich (podstawa: Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 i Dz.U.94 nr43 poz.170).
 2. Wykorzystanie materiałów publikowanych w Serwisie jest możliwe po uprzednim uzyskaniu takiej zgody. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bergerkraus.pl, bądź telefonicznie pod numerem +48 690-907-000
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl